• Tuy?n d?ng
  • ??n Hàng KA06_K? s? Xay d?ng _CHUY?N VISA ho?c t? VN

??n Hàng KA06_K? s? Xay d?ng _CHUY?N VISA ho?c t? VN

?KHÔNG NH?N CHUY?N VI?C

CHUY?N VISA T? DU H?C SINH - K? S? ?I T? VI?T NAM

??K? s? Xây d?ng ( 20 Nam )

??Ti?ng Nh?t 10 bài minano nihongo <
_______________________________________________
??Công vi?c : xây d?ng t?ng h?p - ch?ng th?m , dán t??ng .

????a ?i?m : Tokyo , Fukuoka , osaka , Kyoto , Shiga

??L??ng kh?i ?i?m : 19-22 man / Tháng

??T?ng ca : Up 25% L??ng

?? 240,000 -290,000 man / Tháng + Th??ng

??Có T?ng l??ng + Th??ng
————————————————————
??B?o hi?m theo quy ??nh c?a pháp lu?t Nh?t B?n
CÓ TH? ?I PH?NG V?N NGAY
  
_______________________________________________

? 株式會社KanAll KanAll Jsc
本社住所: 兵庫県神戸市兵庫區駅南通1丁目2-14
Trang xổ số ?神戸 ?070-4562-8154? V? H?

Bài vi?t liên quan

02223502899